GFCP

GFCP
Nome de grupo

Grupo de Física de coloides
e polímeros

Acrónimo

GFCP

Pablo Taboada Antelo
pablo.taboada@usc.es
https://www.researchgate.net/profile/Pablo_Taboada
Silvia Barbosa Fernández
silvia.barbosa@usc.es
Victor Mosquera Tallón
victor.mosquera@usc.es
https://www.researchgate.net/profile/Victor_Mosquera

 

RL1.1 Nanoestruturas e materiais de nova xeración (grafeno, outros materiais 2D, superconductores de nova xeración e estruturados, aislantes topolóxicos, memorias USB, etc.)
RL1.2 Nanoestruturas magnéticas de composición híbrida (orgánica/inorgánica) con resposta multifuncional controlable mediante estímulos externos.
RL1.3 Polímeros nanoestruturados e copolímeros de bloque de estrutura controlada con propiedades avanzadas (plasmónica, impronta molecular, etc.).
RL1.5 Películas delgadas e sistemas de baixa dimensionalidade.
RL 1.9 Materiais híbridos multifuncionais.
RL1.10 Novas técnicas de produción e deseño para materiais avanzados: 3D printing, fluidos supercríticos, electro-spinning, self-assembly, elect.
RL2.1 Nanopartículas autoensambladas con interese biotecnolóxico e/ou médico. Algoritmos e software para o recoñecemento, agregación e disociación de biomoléculas.
RL2.2 Materiais macro e mesoporosos con resposta multifuncional para implantoloxía; mediciña rexenerativa e como axentes teragnósticos en aplicacións biomédicas.

Empresas

 • Análisis estructural y visual de 20 mostras elaboradas a partir del potón (Dosidicus gigas) a través de espectroscopía RAMAN y microscopía electrónica crio-SEM (CDTI). Anfaco-Cecopesca. Abril 2011-Diciembre 2015.
 • Curso formativo sobre “Nanocomposites Poliméricos”. Fundación para promoción de la Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico en Industria de Automoción de Galicia. Enero-Febrero 2015
 • “In vitro cytocompatibility of nanogels”. Contratro con la Universidad del Pais Vasco. Enero-Octubre 2015.

Universidades y Centros de investigación

 • USC
 • BIOMAGUNE
 • Universidad del País Vasco
 • Universidad Complutense de Madrid
 • Universidad de Palermo (Italia)
 • Universidad de Marburg (Alemania)
 • Universidad de Manchester (Reino Unido)
 • Universidad de Dinamarca (Dinamarca)
 • Universidad de Maine (Francia)
 • Universidad de Lisboa (Portugal)
 • Universidad de Oporto (Portugal)
 • Universidad de Teherán (Irán)
 • Universidad de Guadalajara (México)
 • Universidad de Sonora (México)
 • Universidad de Tijuana (México).
 • Universidad de Joseph Fourier-Grenoble (Francia)

Título: Consolidación e estruturación 2018 GRC GI-2055 GRUPO DE FÍSICA DE COLOIDES Y POLÍMEROS (GFCP)
IP responsable: Barbosa Fernández, Silvia
Referencia: ED431C 2018/26
Fechas: 01/01/2019 31/12/2021
Entidad financiadora: CONSELLERIA EDUCACION, UNIVERSIDADE E FP


Título: 2IQBIONEURO. Impulso de una red de I+i en química biológica para diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas
IP responsable: del Pino González de la Higuera, Pablo Alfonso
Referencia: 0624-2IQBIONEURO_6_E+1
Fechas: 01/01/2017-31/12/2021
Entidad financiadora: Comisión Europea


Título: Microtomógrafo computerizado de rayos X de altaresolución
IP responsable: Taboada Antelo, Pablo
Referencia: EQC2018- 005118-P
Fechas: 01/01/2018 31/12/2019
Entidad financiadora: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION


Título: Nanosondas híbridas inteligentes para bioimagen, monitorización, localización y terapia celular combinada. RETOS 2016
IP responsable: Taboada Antelo, Pablo
Referencia: MAT2016-80266-R
Fechas: 30/12/2016 29/12/2019
Entidad financiadora: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION


Título: Diseño, síntesis y caracterización de nanobiomateriales híbridos con propiedades funcionales específicas para su aplicación como sistemas teragnósticos.
IP responsable: Polo Tobajas, Ester
Referencia: IJCI-2016-30706
Fechas: 01/06/2018-31/05/2020
Entidad financiadora: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria


Título: Consolidación y estructuración 2017 Modalidad D (Excelencia)
IP responsable: del Pino González de la Higuera, Pablo Alfonso
Referencia: ED431F 201/02
Fechas: 01/01/2017-31/12/2021
Entidad financiadora: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria


Título: Cápsulas magnéticas y plasmónicas inteligentes para tratamiento basado en el uso de LNA-antimiR del cáncer de mama.
IP responsable: Pelaz García, Beatriz
Referencia: Mat2015-74381
Fechas: 01/01/2017-31/12/2019
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad