NAFOMAT

NaFoMat
Nome de grupo

Grupo de Nanomateriais, Fotónica e Materia Branda

Acrónimo

NAFOMAT

Luis Javier Gallego del Hoyo
luisjavier.gallego@usc.es
Josefa Fernández Pérez
josefa.fernandez@usc.es
https://www.researchgate.net/profile/Josefa_Fernandez
Luis Miguel Varela Cabo
luismiguel.varela@usc.es
https://www.researchgate.net/profile/Luis_Varela4
María José Pérez Comuñas
mariajp.comunas@usc.es
Carlos Rey Losada
carlos.rey@usc.es
Manuel M. González Alemany
manuel.alemany@usc.es
Enriqueta López Iglesias
enriqueta.lopez@usc.es
Jorge Proupín Castiñeiras
xurxo.proupin@usc.es
José Antonio Rodríguez Añón
ja.rodriguez.anon@usc.es
https://www.researchgate.net/profile/J_Rodriguez-Anon
María Villanueva López
maria.villanueva@usc.es
Josefa Salgado Carballo
j.salgado.carballo@usc.es
Raúl de la Fuente Carballo
raul.delafuente@usc.es
María Elena López Lago
elena.lopez.lago@usc.es
https://www.researchgate.net/profile/E_Lago

 

RL1.1 Nanoestruturas e materiais de nova xeración (grafeno, outros materiais 2D, superconductores de nova xeración e estruturados, aislantes topolóxicos, memorias USB, etc.)
RL1.2 Nanoestruturas magnéticas de composición híbrida (orgánica/inorgánica) con resposta multifuncional controlable mediante estímulos externos.
RL1.3 Polímeros nanoestruturados e copolímeros de bloque de estrutura controlada con propiedades avanzadas (plasmónica, impronta molecular, etc.).
RL1.4 Clústeres cuánticos atómicos de metais con funcionalidades catalíticas e luminiscentes (atomic quantum dots).
RL1.6 Recubrimentos micro y nanométricos: Recubrimentos anticorrosivos, antiadherentes. Propiedades tribolóxicas, dieléctricas e apantallamento electromagnético.
RL1.8 Interfases nanoestruturadas líquido-sólido. Novos sistemas electrodo-electrolito (en baterías, células de combustible, dispositivos microfluídicos entre outros).
RL 1.9 Materiais híbridos multifuncionais.
RL1.10 Novas técnicas de produción e deseño para materiais avanzados: 3D printing, fluidos supercríticos, electro-spinning, self-assembly, elect.
RL1.11 Nanoestruturación e propiedades funcionais de electrolitos avanzados. Disolventes densamente iónicos: líquidos iónicos e Deep Eutectic Solvents Nanofluidos (filtración, homoxeneización e aplicacións).
RL2.2 Materiais macro e mesoporosos con resposta multifuncional para implantoloxía; mediciña rexenerativa e como axentes teragnósticos en aplicacións biomédicas.
RL3.5 Deposición de capas delgadas mediante PLD e caracterización.
RL3.7 Femtomagnetismo e óptica non lineal.
RL4.1 Simulación en biomateriais.
RL4.2 Simulación en sistemas en baixa dimensionalidade e nanoestruturas.
RL4.3 Simulación en materiais cuánticos.
RL4.4 Simulación en materiais para recolección de enerxía.

Universidades y Centros de investigación

 • ALEMANIA
  Leipzig University, Leipzig, Germany
  Helmholtz Institute Münster (Alemania)
  Universidad de Stuttgart (Alemania)
 • AUSTRIA
  Universidad Técnica de Viena
  Universidad de Viena
  Universidad Técnica de Graz
 • CHILE
  Pontificia Universidad Católica de Chile
 • DINAMARCA
  Technical University of Denmark, Denmark
 • ESPAÑA
  Universidade de Vigo
  Tecnalia (San Sebastián)
  Universidade de A Coruña
  Universidad de Cantabria
  Universidad de Málaga
  Universidad de Valladolid
 • ESTONIA
  Universidad de Tartu
 • FRANCIA
  CNRS/TOTAL/Université de Pau & Pays Adour, Pau, France
  L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer, IFREMER, Brest
  Universidad Pierre et Marie Curie (París)
 • GRECIA
  Aristotle University, Thessaloniki, Greece
 • ITALIA
  Institute of Construction Technologies, National Research Council, Padova, Italy
  Universidad La Sapienza (Roma)
  Consiglio Nazionale de la Richerca – CNR (Roma)
 • POLONIA
  Academia Polaca de Ciencias
 • PORTUGAL
  INEGI – INSTITUTO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA INDUSTRIAL
  Universidade do Porto
  Universidade de Lisboa
  Universidade de Aveiro
 • RUSIA
  Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg Russia
  Instituto Skolkovo de Moscú
 • SUECIA
  Chalmers Technical University (Suecia)
 • UK
  Imperial College London, London, UK.
  Universidad de Cambridge (UK)
  Universidad de Glasgow (UK)
 • USA
  University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
  Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia 30332-0405, United States
  National Energy Technology Laboratory, Research & Innovation Center, Pittsburgh, Pennsylvania, United States

Inventores/as (por orden de firma): Oscar Cabeza (40%), Luis Miguel Varela Cabo (25%), Emilia Tojo Suárez (25%) e Miguel Vilas Aguete (10%)
Título: Gel rígido iónico y conductor eléctrico formado por un líquido iónico puro hidratado (DMIMOS)
Núm. de solicitud: 20140076 País de prioridad: España Fecha de prioridad: 13/06/2014
Entidad titular: UDC, USC e UVigo.

Título: Lubricantes basados en nanoaditivos avanzados para engranajes y motores. RETOS 2017
Referencia: ENE2017-86425-C2-2-R
IP Responsable: Fernández Pérez, Josefa y López Iglesias, Enriqueta
DURACIÓN: 01/01/2018 31/12/2020


Título: Consolidación e estruturación – 2016 GRC GI-1488 NaFoMat
Entidad financiadora: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
Referencia: ED431C 2016/001
IP Responsable: Gallego del Hoyo, Javier
DURACIÓN 01/01/2017 31/12/2019


Título: Consolidación e estruturación 2017 REDES – Rede Galega de Líquidos Iónicos (ReGaLIs)
Referencia: ED431D 2017/06
IP Responsable: Varela Cabo, Luis Miguel
DURACIÓN: 01/01/2017 31/12/2019


Título: Materiales inteligentes para los retos electroquímicos y fotónicos: líquidos iónicos e ionogeles. EXCELENCIA 2017
Entidad financiadora: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
Referencia: MAT2017-89239-C2-1-P
IP Responsable: Varela Cabo, Luis Miguel
DURACIÓN: 01/01/2017 31/12/2019