Indicadores de actividade

Investigación

2017-2019

Número de proxectos:
32
Fondos obtidos por proxectos:
5.062.538,05 €
 • Proxectos de convocatorias estatais (23)
 • Proxectos de convocatorias Internacionais (9)
 • Fondos Nacionais (3.036.341,57€)
 • Fondos Internacionais (2.026.196,48€)

Produción Científica

2017-2019

 • Publicacións indexadas en SCOPUS/WoS (507)
 • Actas de congresos internacionais (26)
 • Libros e capítulos de libros (8)

Formación

2017-2019

Número de teses lidas:
40
 • Teses con distinción “Cum Laude” (39)
 • Teses con “Mención internacional” (17)
 • Teses con “Premios Internacionais” (3)

Transferencia

2017-2019

Número de contratos e convenios:
92
Fondos obtidos por contratos e convenios:
1.212.147,09 €
 • Patentes internacionais en explotación (19)
 • Patentes nacionales en explotación (6)
 • Rexistros de software en explotación (2)
 • Empresas creadas (2)